WOHI.nl
echt iets voor jou

Verpleegkunde en ziekenverzorging

 1. Pathofysiologie

  Pathofysiologie

  J.A. Groenink - Nederlands - Paperback - 1 januari 2007

  € 44,99

  Pathofysiologie Ziekte is niets anders dan een gestoorde fysiologie. De pathofysiologie onderzoekt de mechanismen die tot deze verstoringen leiden en vormt de basis van de interne geneeskunde. Degenen die al over een behoorlijke medische kennis beschikken, kunnen kiezen uit een groot scala aan diepgaande, overzichtelijke, en omvangrijke leerboeken over interne geneeskunde waarin de pathofysiologie wordt behandeld. De meeste standaardwerken houden echter geen rekening met het kennisniveau van de beginnende student. Pathofysiologie is een toegankelijk leerboek. Het boek bevat hoofdstukken over hart, longen, nieren en het endocriene stelsel. Om deze kennis goed op te kunnen nemen, is enig begrip van de elementaire celbiologie vereist Daarom worden in het eerste hoofdstuk de genetica en het functioneren van de cel uiteengezet. Het leerboek eindigt met een introductie tot de immunologie. Deze twee leergebieden (genetica en immunologie) zullen in de nabije toekomst steeds nadrukkelijker hun stempel zetten op de medische zorg. De anatomie wordt slechts behandeld voor zover dit nodig is voor het begrip van de fysiologie. Meer info
 2. Diagnosen, interventies & resultaten

  Diagnosen, interventies & resultaten

  E. Albersnagel - Nederlands - Paperback - 20 maart 2007

  € 44,50

  In de verpleegkundige beroepsuitoefening staat sinds jaar en dag de patient centraal. Of beter: de zorgvrager. Afhankelijk van de setting is dit een pati , cli of bewoner. Het primaire proces, de kerntaken en vereiste competenties zijn in hoge mate generiek. Steeds weer gaat het om diagnostiek, interventiekeuze en reflectie op de uitkomsten. Dit vormt de samenhang in de beroepsuitoefening. In Diagnosen, interventies en resultaten wordt het primaire proces niet alleen uiteengerafeld in bruikbare onderdelen, het leert ook om tijdens dat proces systematisch, methodisch en doelgericht te handelen. De gepresenteerde inhoud sluit dan ook goed aan bij het verpleegkundig beroepsprofiel, maar gaat in feite een stap verder. Het verschil tussen de kwalificatieniveaus 4 en 5 wordt scherper aangezet. Zo wordt geanticipeerd op de Verpleegkundige Beroepsstructuur en het Opleidings Continu m (VBOC). Dit boek geeft concrete Aanknopingspunten om je als verpleegkundige op niveau 5 te onderscheiden. Uitkomst: niet alleen de zorg voor de pati in goede banen, maar ook je eigen professionele handelen en loopbaan. Inclusief Website: www.diagnoseninterventiesresultaten.wolters.nl Meer info
 3. Doordacht verplegen

  Doordacht verplegen

  A. Pool - Nederlands - Paperback - 17 augustus 2007

  € 40,00

  Maatschappelijke en technologische veranderingen hebben in de gezondheidszorg geleid tot nieuwe posities voor patiënten en professionals. Van verpleegkundigen met een opleiding op bachelorniveau wordt verwacht dat zij in hun werk die gewenste veranderingen gestalte kunnen geven door verschillende rollen te vervullen. De beroepscompetenties die zij daarvoor nodig hebben, zijn inmiddels zowel voor de hbo-opleidingen als voor de verschillende sectoren van de verpleegkundige beroepspraktijk beschreven. Over de noodzaak van deze competenties bestaat grote overeenstemming. Maar over de invulling van de vijf verschillende rollen die daarbij worden onderscheiden, en hun onderlinge verhouding blijken in de praktijk veel vragen te bestaan. Het boek Doordacht verplegen van Aart Pool geeft inzicht in het nut van de vijf verpleegkundige rollen en hun onderlinge verwevenheid. Door het gebruik van deze rollen zouden zij in staat moeten zijn zowel de dagelijkse verpleegkundige zorg te bieden als mee te discussiëren over professionele ontwikkelingen die nationaal en internationaal plaatsvinden. Meer info
 4. Observatietechnieken 4 Werkcahier

  Observatietechnieken 4 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 24 juli 2007

  € 28,99

  TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN DE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN EN DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT BOHN STAFLEU VAN LOGHUM TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS Meer info
 5. Observeren en registreren van vitale functies 3 niveau 3 Basiszorg

  Observeren en registreren van vitale functies 3 niveau 3 Basiszorg

  Geerard Siereveld - Nederlands - Paperback - 10 augustus 2007

  € 31,99

  TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDS ONDERWIJS IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN DE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN EN DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT BOHN STAFEU VAN LOGHM TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS Meer info
 6. Leerboek intensive-care-verpleegkunde kinderen

  Leerboek intensive-care-verpleegkunde kinderen

  Nederlands - Hardcover - 5 mei 2008

  € 139,95

  Het Leerboek intensive-care-verpleegkunde kinderen is een compleet leerboek over de zorg voor kinderen op de intensive care. Deze derde druk is geheel geactualiseerd en opnieuw en duidelijker gestructureerd. Na een algemene inleiding wordt het verpleegkundig proces toegelicht. Daarna volgen hoofdstukken over respiratie, circulatie, het centrale zenuwstelsel, het gastro-intestinale systeem, het endocriene systeem, nieren en urinewegen, lichaamstemperatuur en pijn en pijnbestrijding. Elk hoofdstuk begint met een medisch deel dat de anatomie, fysiologie, pathologie, diagnostiek en behandeling beschrijft. Daarna volgt uitvoerige informatie over de verpleegkundige zorg. Het laatste hoofdstuk omvat een aantal capita selecta waarin bijzondere onderwerpen worden behandeld zoals interhospitaal transport, farmacologie en kindertraumatologie. Een groot team van specialisten op medisch en verpleegkundig gebied leverde hun bijdrage aan dit leerboek. De meesten zijn werkzaam bij een van de kinderziekenhuizen die onderdeel vormen van een universitair medisch centrum. Meer info
 7. Vitale functies en reanimatie, niveau 4

  Vitale functies en reanimatie, niveau 4

  Nederlands - Paperback - 26 juli 2007

  € 31,99

  Dit cahier gaat over het handelen als verpleegkundige in situaties waarin de zorgvrager geconfronteerd wordt met een levensbedreiging, doordat een of meerdere vitale lichaamsfuncties (bewustzijn, circulatie en ademhaling) verstoord of uitgevallen zijn.

  Vaardigheden in inhoudelijke analyses:
  het observeren van het bewustzijn
  eerste hulp bij (dreigend) flauwvallen
  het observeren van de circulatie en het verlenen van eerste hulp
  eerste hulp bij ernstig uitwendig bloedverlies
  het observeren van de respiratie en het verlenen van eerste hulp
  eerste hulp bij hyperventilatie
  toedienen van zuurstof met behulp van een O2–cilinder
  reanimeren volwassene
  reanimeren kind
  zorg voor een vrije luchtweg bij een bewusteloze cliënt en het opheffen van een luchtwegobstructie
  het uitzuigen van de luchtwegen (maakt onderdeel uit van het observeren van de respiratie en het verlenen van eerste hulp)
  Dit cahier is aangepast aan de nieuwste reanimatierichtlijnen. Daarnaast is een nieuwe analyse opgenomen met als onderwerp basale reanimatie bij volwassenen, waarbij de AED (Automatische Externe Defibrillator) gebruikt wordt. Verder is de cd–rom aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Meer info
 8. Observatietechnieken 5 Werkcahier

  Observatietechnieken 5 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 20 juli 2007

  € 26,99

  TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN DE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN EN DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT BOHN STAFLEU VAN LOGHUM TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS Meer info
 9. Vitale functies en reanimatie 5 Werkcahier

  Vitale functies en reanimatie 5 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 27 juli 2007

  € 29,99

  TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN DE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN EN DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT BOHN STAFLEU VAN LOGHUM TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS Meer info
 10. Voeding en uitscheiding 2 Basiszorg

  Voeding en uitscheiding 2 Basiszorg

  Nederlands - Paperback - 28 juli 2007

  € 32,99

  TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN DE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN EN DE UNIVERSITEIT MAASTRICHT BOHN STAFLEU VAN LOGHUM TRANSFERPUNT VAARDIGHEIDSONDERWIJS Meer info
 11. Triage voor spoedeisende hulp

  Triage voor spoedeisende hulp

  Nederlands - Paperback - 9 augustus 2007

  € 45,95

  Het Manchester Triage Systeem is wereldwijd het meest gebruikte triagesysteem. Miljoenen mensen worden jaarlijks op spoedeisendehulp-afdelingen met behulp van dit systeem beoordeeld om tot een juiste, professionele prioritering te komen.

  In deze tweede druk, vertaald door Ronald de Caluwé en Piet Machielse, zijn aanbevelingen verwerkt die voortkomen uit het triageproces zelf, alsmede uit veranderingen in de zich ontwikkelende praktijk. Enkele veranderingen zijn:
  - aangepaste en uitgebreide stroomschema's
  - nieuwe stroomschema's voor allergie en palpitaties
  - het inpassen van nieuwe behandelwijzen, zoals revascularisatie voor CVA patiënten
  - het invoegen van nieuwe discriminatoren, zoals acuut neurologisch functieverlies en relevante pulmonale voorgeschiedenis

  Er zijn ook enkele nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Deze gaan over het gebruik van het MTS bij telefonische triage, bij het stroomlijnen van het zorgproces, en over het gebruik als een waarschuwings-/scoringssysteem. Deze uitgave bespreekt ook de rol van triage op een moderne spoedeisendehulp-afdeling en toont bovendien het belang van klinische prioritering aan.

  'Triage voor de spoedeisende hulp' is daarom een onmisbaar handboek voor alle professionals die in de acute gezondheidszorg werken, waarbij de patiënt zich vaak zonder afspraak presenteert op een spoedeisendehulp-afdeling.
  De vertalers zijn gecertificeerd instructeur van het Manchester Triage Systeem. Meer info
 12. Voorbehouden handelingen Kwalificatieniveau 5 Werkcahier

  Voorbehouden handelingen Kwalificatieniveau 5 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 6 september 2007

  € 35,99

  Het cahier Voorbehouden handelingen is het oude cahier Voorbehouden handelingen aangevuld met de informatie over infusie uit het oude werkcahier Ondersteunen medisch handelen. Dat betekent dat aan het cahier Voorbehouden handelingen het volgende is toegevoegd:
  Het vervangen van een toedieningssysteem
  Het voorbereiden van en assisteren bij het inbrengen van een perifeer infuus
  Het verwijderen van de perifere intraveneuze canule
  Het toedienen van medicijnen via het infuus
  Het toedienen van bloed
  Inclusief de cd-roms Infusie en Voorbehouden en risicovolle handelingen Meer info
 13. Zorg voor woon- en leefomgeving 1 Kwalificatieniveau 2 Werkcahier

  Zorg voor woon- en leefomgeving 1 Kwalificatieniveau 2 Werkcahier

  B. Bink - Nederlands - Paperback - 22 september 2007

  € 35,99

  Mensen die huishoudelijke zorg nodig hebben, zijn afhankelijk van anderen. Deze zorg vergt vaardigheden op het gebied van onderhoud van de woning, kleding en keukenapparatuur en bijvoorbeeld voeding. In de Skillslab serie zijn daarom twee uitgaven samengesteld over de zorg voor woon en leefomgeving, In en om het huis en In en om de keuken. De leerling leert vaardigheden uit te voeren en begrijpt de achterliggende redenen. De zorgsituaties waar de leerlingen gaan werken (thuiszorg of zorginstelling) zijn als uitgangspunt genomen. Op de bijgevoegde dvd zijn filmpjes te zien waarin de vaardigheden worden gedemonstreerd. Meer info
 14. Zorg voor woon- en leefomgeving 2 Kwalificatieniveau 2 Werkcahier

  Zorg voor woon- en leefomgeving 2 Kwalificatieniveau 2 Werkcahier

  B. Bink - Nederlands - Paperback - 22 september 2007

  € 35,99

  Mensen die huishoudelijke zorg nodig hebben, zijn afhankelijk van anderen. Deze zorg vergt vaardigheden op het gebied van onderhoud van de woning, kleding en keukenapparatuur en bijvoorbeeld voeding. In de Skillslab serie zijn daarom twee uitgaven samengesteld over de zorg voor woon en leefomgeving, In en om het huis en In en om de keuken. De leerling leert vaardigheden uit te voeren en begrijpt de achterliggende redenen. De zorgsituaties waar de leerlingen gaan werken (thuiszorg of zorginstelling) zijn als uitgangspunt genomen. Op de bijgevoegde dvd zijn filmpjes te zien waarin de vaardigheden worden gedemonstreerd. Meer info
 15. Kruisinfecties 4 Werkcahier

  Kruisinfecties 4 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 8 mei 2007

  € 29,99

  Transfer Punt Vaardigheids Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen de hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Universiteit Maastricht Meer info
 16. Levensverhalen in het ziekteproces

  Levensverhalen in het ziekteproces

  R. van Schrojenstein Lantman - Nederlands - Paperback - 14 juni 2007

  € 24,50

  Levensverhalen in het ziekteproces Voor de profilering van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis van nu, is het van belang zicht te krijgen op een meer specifieke benadering van patiëntgroepen dan tot nu toe gebeurt. In het ziekenhuis is de geestelijk verzorger aangewezen op interdisciplinaire samenwerking met artsen en verpleegkundigen. Zij hebben ieder een eigen relatie met de patiënt, die gekenmerkt wordt door een bepaalde communicatieve strategie, gevoed door de eigen beroepsethiek. De geestelijk verzorger heeft hier een ondersteunende, aanvullende relatie. Het proces van vertellen van en luisteren naar het levensverhaal, krijgt in deze ondersteunende relatie een bepaalde kleur door de kenmerken van het ziekteproces waarin de patiënt zich bevindt. Dit boek kan bijdragen aan de uitbouw van een toekomstige interdisciplinaire benadering en: is een poging om het levensverhaal van de patiënt te plaatsen binnen de ontwikkeling van het ziekenhuis en de verschillende disciplines 'rond het bed' probeert vanuit de praktijk zelf het levensverhaal te plaatsen in de communicatie die arts en verpleegkundige vanuit hun eigen achtergrond met de patiënt aangaan wil een verbinding leggen tussen de meer theologisch gefundeerde narratieve hermeneutiek en de ethische narratieve ethiek (Waarbij de exploratie van de leefwereld van de patiënt centraal staat) Deze publicatie wil een brug slaan tussen de theorievorming rond het vak geestelijke verzorging en de ervaringsberichten vanuit de praktijk. Daarmee wordt beoogd een aanzet te geven tot een hermeneutisch onderbouwd en praktisch in te vullen interdisciplinair model van samenwerking, waarin het levensverhaal een verbindende schakel is. Meer info
 17. Beroepspraktijkvorming helpende

  Beroepspraktijkvorming helpende

  Nederlands - Paperback - 21 september 2007

  € 38,99

  Dit BPV–boek is speciaal ontwikkeld voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn en is gebaseerd op het kwalificatieprofiel Helpende Zorg & Welzijn 2007–2008. Het is een vernieuwing van de vertrouwde serie BPV–boeken. De veranderingen in de beroepspraktijk, de vernieuwingen naar competentiegericht onderwijs en de nieuwe landelijke kwalificaties Mbo maken een andere ordening en invulling noodzakelijk. Dit cahier is uitgebreid en verrijkt met een competentiescan en praktijktoetsen. Per opdracht zijn leerdoelen en competenties helder geformuleerd. De leerling wordt gestimuleerd zelfstandig te werken aan de hand van een concreet stappenplan en de reflectiekaart. Dit praktijkopdrachtenboek wordt digitaal ondersteund met onder andere gespreksformulieren, overzichtslijsten, een competentiescan en kennismakings– en afrondingsopdrachten. Bovendien zijn er veel nieuwe welzijnsopdrachten ontwikkeld. Het didactisch model blijft ongewijzigd. De BPV–opdrachten zijn in verschillende zorgsettings te gebruiken. Het cahier is geperforeerd, waardoor deze gemakkelijk in gebruik is. Leerlingen kunnen opdrachten bijvoorbeeld in een map opnemen. Meer info
 18. Humor

  Humor

  M. Bogers - Nederlands - Paperback - 17 november 2007

  € 29,95

  Lachen is pijnstillend, ontspannend en helpt mensen om te gaan met hun angsten. Het toepassen van humor is dan ook een officiële verpleegkundige interventie (Bulechek en McCloskey 1996) Voor de verpleegkundige zelf is gebruik van humor een goede remedie tegen burn-out. Toch wordt er in de verpleegkundige opleiding en op de werkvloer niet uitgebreid stilgestaan bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor. Als je daar meer van weet, kun je humor bewust inzetten en op een natuurlijke manier deel uit laten maken van je werk. In dit boek vind je theoretische achtergronden van deskundigen en ervaringen van collega's. Na het lezen ervan heb je ondermeer inzicht in de effecten van het gebruik van humor; weet je welke soorten humor er zijn; kun je een oordeel vormen over wat wel en wat niet kan en kun je serieus met humor aan de slag. De auteur, Marcellino Bogers (ex-verpleegkundige en cabaretier): "Het beroep van verpleegkundige is het mooiste rotberoep dat er is. Onevenredig veel ellende krijg je dagelijks over je uitgestort, en tegelijkertijd is de intimiteit tussen verpleegkundige en patiënt van een bijzondere schoonheid. Tijdens mijn zestienjarige carrière in de gezondheidszorg wilde ik altijd heel dicht bij mijn patiënten zijn. Ik kwam erachter dat je dat onder andere door samen lachen bereikt. En ik merkte ook dat humor mij op de been hield. Het relativeert, ontwapent, ontspant, verbindt, bevrijdt, doorbreekt, ontgoft, ontstresst, verlicht en is nog gratis ook. Humor is goud in de handen van zorgverleners." Meer info
 19. Handleiding verpleegkundige diagnostiek

  Handleiding verpleegkundige diagnostiek

  M. Gordon - Nederlands - Paperback - 27 maart 2008

  € 49,95

  Dit handige zakboekje bevat alle goedgekeurde diagnostische categorieën van de North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), logisch en overzichtelijk gegroepeerd volgens Gordons eigen classificatiesysteem van functionele gezondheidspatronen. Geactualiseerde 4e druk uit 2007! Meer info
 20. Naast de stervende patiënt

  Naast de stervende patiënt

  A.M. Thé - Nederlands - Paperback - 19 september 2007

  € 41,99

  In 'Naast de stervende patiënt, beslissen over palliatieve sedatie, morfine en euthanasie' wordt aan de hand van verhalende beschrijvingen een beeld geschetst van de communicatie en besluitvorming rond het levenseinde (euthanasie, palliatieve sedatie en morfine) in de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Hierbij worden de perspectieven van verpleegkundigen, artsen, patiënten en familie inzichtelijk gemaakt. Het boek leest als een roman. Na iedere gevalsbeschrijving volgt een analyse. Daarnaast geeft prof. dr. Marian Verkerk een overzicht van de jurische stand van zaken en een ethische reflectie. Meer info
 21. Slikstoornissen bij volwassenen

  Slikstoornissen bij volwassenen

  H. Kalf - Nederlands - Paperback - 17 januari 2008

  € 45,99

  Veilige en gevarieerde voeding is niet alleen een voorwaarde voor een gezond bestaan, maar eten en drinken zijn ook onderdeel van veel sociale activiteiten. Moeizaam eten, knoeien of verlies van speeksel kunnen patiënten en hun gezelschap gemakkelijk in verlegenheid brengen. Dit praktijkgerichte boek behandelt de zorg voor mensen met een orofaryngeale slikstoornis, ontstaan door een neurologische aandoening, tumor of andere beschadiging van structuren in hoofd of hals. Hierbij wordt aandacht besteed aan actuele definities, oorzaken en gevolgen, diagnostiek en behandeling. Daarnaast worden voeding, mondverzorging en ethische aspecten van kauw¿ en slikstoornissen behandeld. Meer info
 22. Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde Algemeen

  Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde Algemeen

  Nederlands - Hardcover - 5 augustus 2008

  € 62,95

  Het vierdelige Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde behandelt de basiskennis die relevant is voor verpleegkundigen werkzaam binnen de verschillende subspecialismen verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. Geschreven door zowel artsen als verpleegkundigen, biedt deze reeks verpleegkundigen inzicht in het hoe en waarom van gynaecologisch en obstetrisch verpleegkundig handelen. De onderwerpen die worden besproken hangen samen met de verpleegkundige interventies die kenmerkend zijn voor het werken binnen de O&G. Hierbij dienen de vitale functies en de ABC-methodiek als leidraad. In dit eerste deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Algemeen, worden de fysiologie van de vrouw en de voortplanting besproken. Verder is er ruime aandacht voor het onderwerp 'vrouw en seksualiteit' in het algemeen, en specifiek gerelateerd aan de verloskunde. Ook cardiotocografie en foetale bewaking komen in dit deel uitvoerig aan bod. Bijzonder handig is een atlas van de anatomie en embryologie, waarin student en docent een groot aantal veelgebruikte illustraties bij elkaar vinden. De kennis in dit leerboek helpt O&G-verpleegkundigen gezondheidsproblemen te analyseren en verbanden te leggen tussen observatie en (pre)diagnose. Op basis daarvan komen zij vervolgens tot de specifieke verpleegkundige diagnoses, interventies en evaluaties die in de praktijk nodig zijn. Het Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Algemeen draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de Verpleegkundige Vervolgopleiding O&G Verpleegkunde. Bovendien is het een waardevol naslagwerk voor verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen het vakgebied. De opzet van het boek en verdieping van de kennis maken het boek ook geschikt om te gebruiken op het niveau van (post)hbo-verpleegkunde. In deze reeks zijn ook beschikbaar: * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Voortplantingsgeneeskunde (De Haan e.a.) * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Obstetrie (Kunkeler e.a.) * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Gynaecologie (Dries e.a.) Meer info
 23. Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde 4 Gynaecologie

  Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde 4 Gynaecologie

  Nederlands - Hardcover - 4 september 2008

  € 62,95

  Het vierdelige Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde behandelt de basiskennis die relevant is voor verpleegkundigen werkzaam binnen de verschillende subspecialismen verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. Geschreven door zowel artsen als verpleegkundigen, biedt deze reeks verpleegkundigen inzicht in het hoe en waarom van gynaecologisch en obstetrisch verpleegkundig handelen. De onderwerpen die worden besproken hangen samen met de verpleegkundige interventies die kenmerkend zijn voor het werken binnen de O&G. Hierbij dienen de vitale functies en de ABC-methodiek als leidraad. Dit deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Gynaecologie, beschrijft verschillende gynaecologische onderzoeken en ingrepen. Ook wordt een aantal gynaecologische ziektebeelden besproken: eerst de endocriene ziektebeelden, daarna genitale infecties. De beschrijvingen van de ziektebeelden volgen waar mogelijk de indeling van het beroepsprofiel dat is opgesteld door de beroepsvereniging V&VN VOG. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: gynaecologische traumata, preventie en behandeling van bekkenbodemproblematiek, endometriose, gynaecologische oncologie en diverse kwaadaardige aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen, aangeboren afwijkingen van de genitalia, en verschillende vormen van anticonceptie. Het boek gaat verder uitgebreid in op seksualiteit en de invloed van gynaecologische aandoeningen en ingrepen op de seksualiteit. Tot slot is er aandacht voor problemen in het eerste trimester van de zwangerschap. De kennis in dit leerboek helpt O&G-verpleegkundigen gezondheidsproblemen te analyseren en verbanden te leggen tussen observatie en (pre)diagnose. Op basis daarvan komen zij vervolgens tot de specifieke verpleegkundige diagnoses, interventies en evaluaties die in de praktijk nodig zijn. In deze reeks zijn ook beschikbaar: * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Algemeen (Göbel, red.) * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Voortplantingsgeneeskunde (De Haan e.a., red.) * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Obstetrie (Kunkeler e.a., red.) Meer info
 24. Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde 3 Obstetrie

  Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde 3 Obstetrie

  Nederlands - Hardcover - 16 september 2008

  € 73,50

  Het vierdelige Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde behandelt de basiskennis die relevant is voor verpleegkundigen werkzaam binnen de verschillende subspecialismen verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. Geschreven door zowel artsen als verpleegkundigen, biedt deze reeks verpleegkundigen inzicht in het hoe en waarom van gynaecologisch en obstetrisch verpleegkundig handelen. De onderwerpen die worden besproken hangen samen met de verpleegkundige interventies die kenmerkend zijn voor het werken binnen de O&G. Hierbij dienen de vitale functies en de ABC-methodiek als leidraad. In dit deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Obstetrie, wordt uitgebreid ingegaan op pathologie tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Verder is er aandacht voor psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap en het kraambed. Ook neonatologie komt uitvoerig aan bod. De rol van de obstetrisch verpleegkundige is bij dit alles steeds het uitgangspunt. De kennis in dit leerboek helpt O&G-verpleegkundigen gezondheidsproblemen te analyseren en verbanden te leggen tussen observatie en (pre)diagnose. Op basis daarvan komen zij vervolgens tot de specifieke verpleegkundige diagnoses, interventies en evaluaties die in de praktijk nodig zijn. In deze reeks zijn ook beschikbaar: * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Algemeen (Göbel, red.) * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Voortplantingsgeneeskunde (De Haan e.a., red.) * Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Gynaecologie (Dries e.a., red.) Meer info
 25. Verpleegtechnisch handelen 2 Wondverzorging

  Verpleegtechnisch handelen 2 Wondverzorging

  Geerard Siereveld - Nederlands - Paperback - 2 augustus 2008

  € 35,99

  Werkcahier incl. cd-rom Wondverzorging en cd-rom Medicijnen Meer info

Artikelen 201 tot 225 van 472 in totaal

per pagina

Tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren

Daarom wohi

 • Goedkoopste warenhuis
 • Meer dan 320.000 artikelen
 • Vertrouwde topmerken
 • Unieke vondsten
 • Veilig 
 • Bestellen zonder account
 • Achteraf betalen
 • Snelle bezorging 
 • Gratis verzending vanaf € 19,= *) 

*) in Nederland